Om oss och vår verksamhet

Vår verksamhet

Vad är Reggio Emilia?

Reggio Emilia är en stad i norra Italien.

Reggio Emilia har också blivit ett begrepp som står för den pedagogiska filosofi som under drygt femtio år har utvecklats i stadens kommunala förskolor under ledning av Loris Malaguzzi.

Den pedagogiska filosofin från den lilla staden har väckt ett stort intresse och engagemang i många delar av världen. Reggio Emilia-inspirationen finns i USA, Sydkorea, Australien, i hela Skandinavien och i flera andra europeiska länder.

Grundläggande tankar i den pedagogiska filosofin:

Loris Malaguzzi har sagt - "Jag tror att de ord som bäst sammanfattar vår verksamhet är utforskande och delaktighet".

Man anser att nytänkande innebär gränsöverskridande på många olika sätt.

Man arbetar med lek och arbete, verklighet och fantasi och med många olika uttryck samtidigt. Den pedagogiska filosofin står också för:

- ett pedagogiskt arbetssätt förankrat i en djupt humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

- bejakandet av subjektivitet, olikhet, solidaritet, samarbete och en tro på att man genom att bekräfta barnens individualitet och rättigheter på sikt kan förändra världen i en allt mer demokratisk riktning.

- en pedagogik som ständigt förnyas och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring.

Därför står inte Reggio Emilia för ett pedagogiskt program som man kan "ta över" eller kopiera. Man kan däremot inspireras av grundtankarna och filosofin för att utveckla dem i sitt eget sammanhang, utifrån sina egna förutsättningar - och det ska vi sträva efter!


Skogsmulle förskola i Sala, Västerås och Årsta i Uppsala.

Skogsmulle i förskolan leds av personal som har gått Friluftsfrämjandets utbildning och som med nyfikenhet, erfarenhet, rörelse och gemenskap låter spännande äventyr växa fram tillsammans med barnen. Med friluftsliv på schemat får barnen ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och lär sig förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Naturen är en fantastisk plats för att uppleva och lära med alla sinnen. Det du lär med kroppen fastnar i knoppen. Det är en fantastik miljö för lek, fantasi och rörelse som dessutom är genusneutral och har lugnande effekt. Barnen får prova olika friluftsaktiviteter och grundläggande friluftsfärdigheter som de har nytta av hela livet.

Vår verksamhetsidé

Verksamhetsinriktning

Våra förskolor bedrivs med inriktning på barns lärande. Vi arbetar utifrån barnets grundläggande förmågor och erfarenheter och ser barnets möjligheter. Att se BARNET som ett kompetent och "rikt" barn som ges möjligheter att bli delaktiga och involverande i sitt eget lärande.

Vi arbetar för att bedriva verksamhet utifrån ett projektinriktat arbetssätt där barns möjligheter att upptäcka utforska, och utmanas är våra ledord. Vi bygger på och utmanar barns inneboende nyfikenhet och kreativitet. Vi arbetar för att utveckla barns självständighet, samarbets- och kommunikationsförmåga samt ger barn handlingsutrymme för att tidigt lära sig ett demokratiskt förhållningssätt.

Vi vill ge barnen förutsättningar att skaffa sig kunskaper och färdighet genom lek, språk och ett lustfyllt lärande. Vi vill även ge föräldrarna på våra förskolor stora möjligheter till delaktighet, inflytande och medverkan kring sina barn.


Bakgrund

År 2007 startas Barnens Lilla Academia med en förskola i Uppsala. Sedan dess har det utökats med ytterligare 5 förskolor på platser i Sala, Västerås, Linköping och Uppsala. Sedan juni 2015 är det nya ägare och förskolorna fick en ny inriktning. Förskolorna arbetar nu med att bli Reggio Emilia insprerade förskolor. Under hösten 2017 utökade vi med en ny förskola i Skälby, Västerås med plats för 42 st barn och med en Skogsmulleinriktning.

Välkomna till oss på Barnens Lilla Academia AB!