Arbrå

Lekstugans förskola

Arbrå


"Lekstugans förskola är en Reggio Emilia inspirerad förskola"

Sophia Zetterman

Rektor

Lekstugans Förskola

Avdelningar:

Upptäckarna

För de allra yngsta barnen.

1-2 åringar.

Telefon

076-026 68 19

Utforskarna

2-4 åringar

Telefon

076-028 18 56

Äventyrarna

4-5 åringar

Telefon

076-029 10 67

Vill du som vårdnadshavare att ditt barn ska ha en vardag med närvarande pedagoger som ser barnen och där verksamheten utgår från barnen och deras intressen?


Då har du hittat rätt!


Personlig

Vi är en liten förskola med tre avdelningar. Totalt finns det 50 platser och 10 i personalen.

Reggio Emilia

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia och därigenom utgår från barnens intressen, att alla barn kan. Miljön är på barnens nivå och även arbetssättet, vi vill erbjuda barnen att vara självständiga och känna trygghet i sitt eget jag.

Trygghet

Lekstugans förskola erbjuder ett Yoga rum som även erbjuds som rörelserum och har ett arbetssätt som utgår från att alla barn ska må bra i själen och känna sig trygga.

Nära till naturen

Lekstugans förskola har ett arbetssätt som är naturnära och vi spenderar mycket tid i våra vackra naturområden i Arbrå. Några av våra värdegrundsord som vi utgår ifrån här på Lekstugan är från delaktighet, inflytande, självkänsla, samspel och handlingskraft.

Sophia Zetterman

Rektor, Lekstugans förskola

Email: sophia.zetterman@lillaacademia.se

Phone: 070 216 00 30

Åsa Fredriksson

Address: Business title, Street address, Zip code, CITY

Email: asa.fredriksson@lillaacademia.se

Krister Fredriksson

Verkställande direktör

Email: krister.fredriksson@lillaacademia.se