Söderhamn

Skärgårdens förskola

Söderhamn"Söderhamn är en Reggio Emilia inspirerad förskola"

Sophia Zetterman

Rektor

Skärgårdens förskola

Avdelningar:

Sjöbodarna

1-2 åringar

076 02 107 46 


Telefon


Norrskenet

3-5 åringar

076 03 871 02


Telefon

Vill du som vårdnadshavare att ditt barn ska ha en vardag med närvarande pedagoger som ser barnen och där verksamheten utgår från barnen och deras intressen?


Då har du hittat rätt!


Respekt

Vi på Skärgårdens förskola tycker att varje individs åsikt är viktig. Att vid förändringar, beslut eller i alla sammanhang bli respekterade för ens eget tyckande. Att få göra sin röst hörd och lyssnad till och för att sedan få känslan att min åsikt betyder är en viktig grund hos oss. Förskolans arbetssätt bygger på en demokratisk grund som innebär att alla som vill har rätt att uttrycka sin åsikt och tvärtom. Det är okej att vara jag, känna som jag gör är en viktigt grund hos oss

Nyfikenhet

Med nyfikenhet menar vi att vi vuxna nyfiket försöker eftersträva barnets perspektiv för att få reda på vad de har till intresse som sedan lägger grunden för vår verksamhets utvecklande. I vardagen med barnen försöker vi alltid vara nyfikna och ställa frågor det är således en grund i våra tankar, arbetssätt, planeringar och reflektioner.

Personlig

Vi är en liten två avdelningens förskola med 50 platser och 9 personal och rektor. Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia och därigenom utgår från barnens intressen, att alla barn kan. Arbetssättet och förskolans miljö är föränderlig beroende på vilka individer som vistas i den och deras intressen. Miljön är på barnens nivå och även arbetssättet, vi vill erbjuda barnen att vara självständiga och känna trygghet i sitt eget jag.


Delaktighet

Att varje barn känner att det är min verksamhet, min vardag och jag kan påverka det som händer och sker i verksamheten oavsett vid förändringar eller i vardagen och dess innehåll. Vi på Lekstugan vill att varje barn skall känna att min åsikt är viktig och jag får min röst hörd samt blir lyssnad till. .

Sophia Zetterman

Rektor, Sjärgårdens förskola

Email: sophia.zetterman@lillaacademia.se

Tel: 070-216 00 30
Åsa Fredriksson

Address: Business title, Street address, Zip code, CITY

Email: asa.fredriksson@lillaacademia.se

Krister Fredriksson

Verkställande direktör

Email: krister.fredriksson@lillaacademia.se