Sala

Bråstaborg

Sala


"Bråstaborg är en Reggio Emilia inspirerad mulleförskola"

Barbro Lindström

Rektor

Bråstaborg

Avdelningar:

Knopparna

För de allra yngsta barnen.Telefon

072-451 94 25

Trollsländan

2-4 åringar


Telefon

072-451 95 21

Fjärilen

4-5 åringar


Telefon

079-332 47 59

Vill du som vårdnadshavare att ditt barn ska ha en vardag med närvarande pedagoger som ser barnen och där verksamheten utgår från barnen och deras intressen?


Då har du hittat rätt!


Personlig

Förskolan har 64 platser för barn i åldern 1-5 år och består av tre avdelningar som i sin tur delar upp sig i mindre grupper.

Knopparna på nedre plan för de yngre barnen och Trollsländan och Fjärilen på övre plan för de äldre barnen.


Reggio Emilia

Förskolan Barnens lilla Academia i Sala är en Reggio Emilia-inspirerad Mulleförskola.

Arbetet är projektinriktat och barnens nyfikenhet styr hur vi utformar undervisningen.

Reflektion och analys av vår dokumentation utgör grunden, för hur vi utvecklar vår verksamhet och utmanar vårt förhållningssätt.

Trygghet

På Sala Lilla Academia är pedagogerna medforskande och arbetar för att barnen ska känna sig sedda, bekräftade och delaktiga varje dag. Vi ser det kompetenta barnet och arbetar i nära relation utifrån barnens behov.

Nära till naturen

Verksamheten leds av pedagoger som är utbildade av Friluftsfrämjandet. Barnen får uppleva naturen och årstidernas skiftningar med alla sinnen. Skogsmulle ger barnen rörelseglädje och grundläggande friluftsfärdigheter genom ett lustfyllt och upplevelsebaserat arbetssätt.

Barbro Lindström

Rektor, Bråstaborg

Email: barbro.lindström@lillaacademia.se

Tel: 070-2160080Åsa Fredriksson

Address: Business title, Street address, Zip code, CITY

Email: asa.fredriksson@lillaacademia.se

Krister Fredriksson

Verkställande direktör

Email: krister.fredriksson@lillaacademia.se