St. Johannes

St. Johannes

Uppsala


"St. Johannes är en Reggio Emilia inspirerad förskola"

Avdelningar:

Upptäckarna

För de allra yngsta barnen.

1-2 åringar.

Utforskarna

2-4 åringar

Äventyrarna

4-5 åringar

Vill du som vårdnadshavare att ditt barn ska ha en vardag med närvarande pedagoger som ser barnen och där verksamheten utgår från barnen och deras intressen?


Då har du hittat rätt!


Personlig

Vi är en liten förskola med tre avdelningar. Totalt finns det 50 platser och 10 i personalen.

Reggio Emilia

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia och därigenom utgår från barnens intressen, att alla barn kan. Miljön är på barnens nivå och även arbetssättet, vi vill erbjuda barnen att vara självständiga och känna trygghet i sitt eget jag.

Trygghet

Lekstugans förskola erbjuder ett Yoga rum som även erbjuds som rörelserum och har ett arbetssätt som utgår från att alla barn ska må bra i själen och känna sig trygga.

Nära till naturen

Lekstugans förskola har ett arbetssätt som är naturnära och vi spenderar mycket tid i våra vackra naturområden i Arbrå. Några av våra värdegrundsord som vi utgår ifrån här på Lekstugan är från delaktighet, inflytande, självkänsla, samspel och handlingskraft.

Emmy Wollner

Rektor, St. Johannes

Email: emmy.wollner@lillaacademia.se

Tel: 070-216 00 10
Åsa Fredriksson

Address: Business title, Street address, Zip code, CITY

Email: asa.fredriksson@lillaacademia.se

Krister Fredriksson

Verkställande direktör

Email: krister.fredriksson@lillaacademia.se