Skälby

Skälby

Västerås


"Skälby är en Reggio Emilia inspirerad förskola"

Micaela Andersson

Rektor

Haga

Avdelningar:

Eken

För de allra yngsta barnen.

1-3 åringar.

Telefon

072-451 9610

Björken

3-5 åringar.

Telefon

072-451 9610

Vill du som vårdnadshavare att ditt barn ska ha en vardag med närvarande pedagoger som ser barnen och där verksamheten utgår från barnen och deras intressen?


Då har du hittat rätt!


Personlig

Vi är en liten förskola som är placerad i område Skälby, det är naturnära områd med skogen.

På förskolan har vi 41 barn inskrivna. Förskolan är uppdelad på två avdelningar, Eken med åldrarna ca 1–3 år samt Björken med åldrarna ca 3–5.

Reggio Emilia

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia och därigenom utgår från barnens intressen, att alla barn kan. Miljön är på barnens nivå och även arbetssättet, vi vill erbjuda barnen att vara självständiga och känna trygghet i sitt eget jag.

Delaktighet

Delaktigheten för barnen är ett centralt inslag i utbildningen, där barnen kan både påverka innehållet över dagen med olika val av lekar, aktiviteter och samlingar.

Mulleverksamhet

Med en fantastisk naturmiljö precis runt hörnet har vi en mulleverksamhet som genomsyrar hela vår utbildning. Vi tycker att naturen är en perfekt att plats att få uppleva och lära med alla sinnen.

Micaela Andersson

Rektor, Haga

Email: micaela.andersson@lillaacademia.se

Tel: 070-2160050Åsa Fredriksson

Address: Business title, Street address, Zip code, CITY

Email: asa.fredriksson@lillaacademia.se

Krister Fredriksson

Verkställande direktör

Email: krister.fredriksson@lillaacademia.se